Өнөөдрийн нөхцөлд улсын хэмжээнд хог хаягдлын менежмент бүрэн шийдэгдээгүй, тээвэрлэлийн байдал ойлгомжгүй байгаа ч дахин хэрэглэж болох зүйлсийг байгальд хаяж байгаадаа сэтгэл өвддөг олон иргэд нэгдсээр байна. Тэд маань нэг сарын турш дахивараа цуглуулж 2018.10.13-ны өдөр шинээр байгуулсан дахивар авах цэгт тушаалаа. Дахивараас олсон мөнгийг Өнөрөө гэдэг тэргэнцэртэй залууд хандивласан юм.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.