Хоггүй Монгол НҮТББ нь 2017 оны 10-н сард байгуулагдсан. Тэр цагаас хойш хог хаягдлын салбарын менежментийг сайжруулах, суралт хийх, олон нийтийн хандлагыг өөрчлөх чиглэлд тууштай ажилласан болно. Цаашдаа ч энэ  салбартаа ажиллана.

Байгууллагын 2020 оны үйл ажиллагааны товч тайланг хавсаргалаа. Дэлхий нийтээрээ зогсолтонд орсон, ковид19 гэх айхтар халдварт өвчний үе таарсан гэхэд чамгүй зүйл хийжээ.

https://drive.google.com/file/d/1DRJvlHwWVEcJiwHPiBIUL48X-HcMEMLA/view?usp=sharing

Баярлалаа