Хоолны үлдэгдэл, ногоо жимсний хальс, махны үлдэгдэл зэрэг нь органик хаягдал бусад хогнуудтай холилдож ялзрахад МЕТАН хий ялгардаг. Дэлхийн дулаарал, уур амьсгалын өөрчлөлтөд хамгийн их нөлөөлж буй хүлэмжийн хийн ихэнх хувийг дээрх МЕТАН эзлэж байна.

Дэлхийд үйлдвэрлэгдэж байгаа хүнсний 3\1 нь хаягддаг.
-Үйлдвэрлэх – 6%
-Хураах хадгалах – 6%
-Боловсруулах – 1%
-Түгээлт, зарах-3%
-Хэрэглэх үед 8% орчим нь тус тус хаягддаг байна.

Улаанбаатар хотын айл өрхүүдээс гарч байгаа нийт хаягдлын 36%-41% нь хүнсний хаягдал байна. \Орон сууц, гэр хороолол\